هتل
مهمانپذیر قناعت
مدیریت: محمدرضا محمدیاری
مهمانسرا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان امام خمینی، خ ناصر خسرو، خ سعدی جدید، بلوک 7شرقی