تجهیزات آزمایشگاهی (فروش)
موسسه تجهیزات آزمایشگاهی و شیمیایی کاج - لوازم مکانیک خاک در ناصر خسرو - لوازم و تجهیزات آب و فاضلاب ناصرخسرو - هیدرومتر و دماسنج ASTM ناصرخسرو - لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی در ناصر خسرو - منطقه 12
مدیریت: احمد حسینی
تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
شماره تماس:
فکس:
33953799
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران، ناصر خسرو، کوچه خدابنده لو، پلاک 36
ایمیل: