فروشگاه کاظمی - پلکسی گلاس - برش لیزر - خیابان امیر کبیر
فروشگاه کاظمی - پلکسی گلاس - برش لیزر - خیابان امیر کبیر
مدیریت: عباس کاظمی
ارائه کننده کلیه خدمات و ملزومات پلکسی گلاس وبرش لیزر تاضخامت 30میلیمتربا دستگاه یورولیزر آلمان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امیرکبیر، خیابان پامنار، پلاک: 302
وب سایت رسمی:
ایمیل: