بلبرینگ
عصربلبرینگ
مدیریت: علی آقایی
تهیه و توزیع انواع بلبرینگ ماشینی صنعتی کشاورزی و یاتاقان های صنعتی