کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
الکتروصفا
مدیریت: حمید نادری
انواع موتورآلات صنعتی و کشاورزی