بلبرینگ
بلبرینگ آریانا
مدیریت: فرشید نیکنام و حامد نیکوپیام
بلبرینگ ، کاسه نمد ، گیریس