سراجی
سراجی طاهری
مدیریت: سید محمد رضا طاهری
سراجی ، کیف ها مدارس و مسافرتی بصورت عمده