کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
رضایی
مدیریت: محمدرضا رضایی
ماشین آلات کشاورزی