کانال سازی - نبشی سازی
فروشگاه لوازم ساختمانی مهدی - لوازم ساختمانی - مصطفی خمینی - منطقه 12
مدیریت: مهدی الهی
تهیه و توزیع انواع لوازم ساختمانی، سیم مفتول، الکترودو رابیتس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ مصطفی خمینی، پایین تر ازچهارراه سرچشمه، روبروی قنادی بهار، پلاک: 722