خیمه-چادردوزی
چادراحسان
مدیریت: عرفان بیسادی
چادر مسافرتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی روبروی پمپ بنزین پلاک: 618