شکار(لوازم)
فروشگاه امیر محمدی (A.M SPORT)
مدیریت: امیر محمدی
لوازم شکار و ماهیگیری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
فردوسی جنوبی، کوچه بلژیک پلاک: 28