کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه آشتیانی (الکتروگیربکس های SEW)
مدیریت: حسین و مجتبی آشتیانی
موتورآلات کشاورزی و صنعتی، الکتروگیربکس های SEW آلمان غربی