کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه رعد
مدیریت: حسن قاضی مرادی
لوازم صنعتی، کشاورزی و خدماتی