خیمه-چادردوزی
ایران یکتا
مدیریت: منوچهر عابدیان
چادر دوزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امیرکبیر - جنب کوچه کوکب پلاک: 269