محصولات فرهنگی و هنری
فراز فیلم
مدیر: اسماعیلی
ویدیو-محصولات مذهبی فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ باب همایون پاساژ ایران پگاه پلاک: 40