کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه زارعی
مدیریت: پرویز زارعی
ماشین آلات کشاورزی، تهیه و توزیع لوازم یدکی تراکتور (مسی فرگوسن، رومانی و موتورهای پرکینز)