تجهیزات شبکه برق
S.S.P سدید سازه پرشیا - قطعات ترانسفورماتور - لاله زار
مدیریت: علیرضا قاسمی
تولید انواع متعلقات ترانسفورماتور ، تولید و تامین انواع ملزومات برق صنعتی و فشار قوی