بلبرینگ
نوین صنعت
مدیریت: مصطفی جعفری
تهیه وتوزیع انواع بلبرینگ ورولبرینگ-تسمه های صنعتی انتقال نیرو-کاسه نمد