خیمه-چادردوزی
نوید
مدیریت: رجبی
خیمه و چادر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چ سرچشمه - خ امیر کبیر- نرسیده به پامنار پلاک: 260