خیاطی-مزون-خرج کاری
خنجری
مدیریت: حشمت خنجری
لباس مجلسی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری چ استانبول کوچه برلن پاساژ کمپانی طبقه 3 پلاک: 217