کمپرسورهای صنعتی-معدنی
فروشگاه پورمند
مدیریت: حمید پورمند
کمپرسور هوا و لوازم یدکی پمپ آب الکتروموتور
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، کوچه ترابی گودرزی پاساژ نیروصنعت طبقه زیرزمین اول پلاک: 0/22