سیم و کابل ایرانکو - کابل متال در لاله زار - کابل زره دار در پاساژ اتحادیه - کابل سربدار محدوده لاله زار
سیم و کابل ایرانکو - کابل متال در لاله زار - کابل زره دار در پاساژ اتحادیه - کابل سربدار محدوده لاله زار
مدیر: مهران کشتی آرا
کالای برق صنعتی ، کابل زره دار ، کابل متال ، کابل سربدار ، کابل آرموردار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
لاله زار جنوبی ، پاساژ اتحادیه همکف ، پلاک 5
تصاویر