خیمه-چادردوزی
صالح
مدیریت: امیرحسین صالح یار
خیمه وچادر
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ امیرکبیر غربی پلاک: 349