طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی
آبکاری ظروف نقره
مدیر: مجید زرگرزاده
آبکاری ظروف نقره، با امتیاز پوشش حفاظتی فلزات، (خرید و فروش)
شماره تماس:
33976445
(اصفهان: 03132352440)
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران: خیابان ناصر خسرو، جنب کوچه مروی، اول کوچه خادم، پلاک30، طبقه 2،
اصفهان: دروازه دولت، سرلت