کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه ایتال ماشین - پمپ های خانگی - صنعتی - پمپ کارواش - خیابان سعدی جنوبی
مدیریت: حمیدرضا مجیری
فروش انواع ماشین آلات کشاورزی صنعتی و ساختمانی ، پمپ های خانگی و صنعتی و کارواش