فروشگاه البرز
فروشگاه البرز
مدیر: کامران شجاعی مهر
تهیه و توزیع تصفیه آب خانگی نیمه صنعتی و صنعتی_ موتور برق_ پمپ آب و لوازم باغبانی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ سعدی جنوبی، ساختمان سینگر پلاک: 2شمالی