چسب صنعتی
جنرال چسب - بسته بندی - نوار چسب صنعتی - سلفون - خیابان فردوسی جنوبی
مدیریت: شایان ونی
عرضه کننده انواع نوار چسب های : صنعتی ، بسته بندی ، دوطرفه ، شبرنگ ، روزرنگ ، ماتکن ، سلفون ، برش کامپیوتری