شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
فروشگاه پردیس - پوشاک - شال - روسری - پردیس - کرج
مدیریت: محمد محمودی
پوشاک - شال و روسری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیابان ناصرخسرو ، جنب وزارت دارایی ، پلاک 182
تهران ، خیابان 15 خرداد ، بازار طوس ، طوس غربی ، طبقه 2 ، پلاک 22