مترو امام خميني (ره)
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ميدان امام خميني (ره) ابتداي باب همايون