بلبرینگ
بلبرینگ رهاورد - فروش بلبرینگ - ماشینی - کشاورزی - خیابان ناظم الاطبا - خیابان اکباتان
مدیریت: آقایان منوچهر سیفی و کوشکی
فروش انواع بلبرینگ  ، واردات انواع بلبرینگ های ماشینی و کشاورزی