کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی و سم پردیس سبز
مدیریت: مصطفی بلالی
مرکز پخش انواع سموم تخصصی
دفع آفات نباتی، بیمارستانی، ادارات، منازل و غیره
مرکز پخش انواع خوشبو کننده های هوا و محیط