خیاطی-مزون-خرج کاری
نیکی
مدیریت: نبی زادگان
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری چ استانبول پاساژ کمپانی طبقه همکف پلاک: 62