تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)
مرکز فروش پارسیان
مدیر: ابراهیم رضایی
بورس انواع تصفیه آب خانگی-صنعتی-انواع پمپ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی شمالی-نرسیده به چ مخبرالدوله-روبروی بانک ملت پلاک: 457