خیمه-چادردوزی
خیمه خوزستان
مدیریت: مهدی سعادتمند
تولیدکننده انواع چادرهای مسافرتی و بورس انواع برزنت و مشمع