چسب صنعتی
آبین روانکار پرتو Abin Ravankar Parto
مدیریت: پیام و محمد حسینی
روغن و گریس های صنعتی، چسب های صنعتی و تخصصی، تسمه های صنعتی، بلبرینگ های صنعتی و خودرویی