آبین روانکار پرتو Abin Ravankar Parto
آبین روانکار پرتو Abin Ravankar Parto
مدیریت: پیام و محمد حسینی
روغن و گریس های صنعتی، چسب های صنعتی و تخصصی، تسمه های صنعتی، بلبرینگ های صنعتی و خودرویی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان سعدی جنوبی، بین امیرکبیر و اکباتان، پلاک: 225