پیشرو صنعت در سعدی جنوبی - فروش پمپ کارواش - خیابان سعدی - منطقه 12 - تهران
پیشرو صنعت در سعدی جنوبی - فروش پمپ کارواش - خیابان سعدی - منطقه 12 - تهران
مدیریت: عباس صادقی
لوازم پمپ کشاورزی و صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم طبقه همکف پلاک: 31