سراجی
سراجی مهدی
مدیریت: زین العابدین مجدی
تولید و پخش انواع کیفهای مسافرتی ، مدرسه ای، ورزشی و کمری