قطعات لاستیکی
تأمین واشر
مدیریت: حسین احمدی
انواع فرآورده های نسوز و ورق های واشر، انواع واشر فنر، قطعات صنعتی