باربد نیرو صنعت
مدیریت: محمد علی فرهنگی
برق- الکترونیک - اتوماسیون صنعتی
نمایندگی کلمسان ترکیه درایران
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد مجتمع اداری تجاری باربد