نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1022
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
3437491
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جنب كلانتري - روبروي شركت طه چوب و بي بي سكينه