قالبسازی و فرز کاری
پویان
مدیریت: علی واله
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت - خ مطهری - خ جماران15 - روبروی داروخانه جاهد