خیمه-چادردوزی
پاکدشت
مدیریت: علی کاپله
چادر دوزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت - خ شهید مطهری - جنب فرمانداری پاکدشت پلاک: 355