آبکاری(طلا-نیکل-کروم و غیره)
ابزار زرگری محمد
مدیریت: مهدی تاجیک و محمد ربیعی
کلیه لوازم ریخته گری، آبکاری، مخراجکاری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ ناصرخسرو، پاساژ امدادگران(صدیق سابق) طبقه همکف پلاک: 6