کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
گروه صنعتی و کشاورزی پارسیان
مدیریت: علی سالاری
ماشین آلات صنعتی و کشاورزی