کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
بازرگانی کشاورزی مکانیزه شاهدی
مدیریت: علی شاهدی
واردات ابزار و ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، باغبانی و فضای سبز