موسسات و انجمن های خیریه
موسسه چند منظوره حرفه گستر دهکده
مدیر: کمال عزتی
موضوع موسسه عـبارتـنـد از : فـرهـنگی ، هـنـری - کـشا ورزی - محـیط زیـست - طـب سـنتی ، مـاسا ژ و گـياهـان دارويـی - اجتماعی ( پیشگیری و کاهش آسیبها وکمک به بهبود و ارتقا شاخصهای سلامت اجتماعی) - خدما تی (ساخـتمان - مجا لس - نظا فـتی ) استعـداد يابی - مشاغـل خانگی - کارآفرینی - مشاوره - آموزش - سیاحتی زیارتی گردشگری تفریحی صنایع دستی - حمایتی
شماره تماس:
02136119359
فکس:
02136119357
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
قرچک - 12 متری زیباشهر کوچه بین نصر3و4 - داخل کوچه بن بست -پلاک88 پلاک: 88 طبقه اول واحد 1
وب سایت رسمی: