قابسازی هنرمند
قابسازی هنرمند
مدیریت: بهروز ابوالفتح
قاب سازی (قاب چوبی و PVC)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
قرچک ، خیابان اصلی به سمت غرب ، خیابان خامنه ای ، جنب کوچه میلاد 1
تصاویر