اغذیه -رستوران -سفره خانه
جگرکی آقایی
مدیریت: آقایی
جگرکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
ورامین ، خیابان 15 خرداد ، جنب کوچه حسن فرجی ، پلاک 109