موسسات و انجمن های خیریه
موسسه امام سجاد صبا شهر
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
3626111
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
صبا شهر – بلوار شهید تاجیک – خیابان امام – خیابان بلال پلاک: 35