اغذیه -رستوران -سفره خانه
کبابی و جگرکی جاج محمود آقایی - کبابی - جگرکی - ورامین
مدیریت: محمود آقایی
کبابی . جگرکی،
یک طعم به یاد ماندنی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
ورامین ، میدان امام حسین (راه آهن ) ، جنب بانک تجارت سابق